Przewodzenie

wypożyczalnia nagrzewnic wypożyczalnia nagrzewnic
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.

przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np.

z płynu do ścianki wymiennika) promieniowanie - ruch ciepła poprzez fale elektrom.

Widok do druku:

wypożyczalnia nagrzewnic